Odkazy

Stránky města Brandýs nad Labem: https://www.brandysko.cz/
Stránky Bezpečného Brandýska: http://www.bezpecnebrandysko.cz

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZAHRADNÍ MĚSTO již od září 2016 spolupracuje s advokátní kanceláří Realitní advokáti s.r.o. zastoupenou panem Mgr. Janem Zajíčkem a paní JUDr. Ilonou Černochovou LL.M. http://www.realitniadvokati.cz