Zprávy

Výroční členská schůze 2019

Představenstvo družstva v souladu s § 636 zákona Č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích v platném znění svolává Členskou schůzi Bytového Družstva Zahradní město Brandýs nad Labem.

single-image

Představenstvo družstva v souladu s § 636 zákona Č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích v platném znění svolává

Členskou schůzi Bytového Družstva Zahradní město Brandýs nad Labem

Datum, Čas a místo konání: 9.4.2019 od 18:00 hod, ve školní jídelně 3. ZŠ Palachova, 250 01 Brandýs nad Labem (vchod do jídelny je z ulice Zápská)

Apelujeme na Vás, abyste se zúčastnili jednání členské schůze, popřípadě, abyste zplnomocnili někoho z Vašich známých, sousedů nebo někoho z členů představenstva BDZM a kontrolní komise.

Veškeré podklady k jednání jsou k dispozici v neveřejné části webových stránek ve složce dokumenty/členská schůze 2019

Za představenstvo BDZM

Předsedkyně Monika Dobíhalová

Další zprávy