Důležité Zprávy

Výroční členská schůze 2020

single-image

Představenstvo družstva v souladu s § 636 zákona Č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích v platném znění svolává

Členskou schůzi Bytového Družstva Zahradní město Brandýs nad Labem

Datum, Čas a místo konání: 23.9.2020 od 18:00 hod, ve školní jídelně 3. ZŠ Palachova, 250 01 Brandýs nad Labem (vchod do jídelny je z ulice Zápská)

Apelujeme na Vás, abyste se zúčastnili jednání členské schůze, popřípadě, abyste zplnomocnili někoho z Vašich známých, sousedů nebo někoho z členů představenstva BDZM a kontrolní komise.

Jednání členské schůze se bude konat v rouškách a u vchodu pro Vás bude připravena dezinfekce.

V případě, že se nemůžete nebo nechcete vzhledem k aktuální situaci osobně zúčastnit, zdvořile Vás žádáme o udělení plné moci pro hlasování jiné osobě. Plnou moc udělte prosím osobě, o které jste si jistí, že se členské schůze zúčastní (např. to může být některý z členů představenstva nebo kontrolní komise).

Veškeré podklady k jednání budou uloženy v neveřejné části webových stránek.

Za představenstvo BDZM

Předsedkyně Monika Dobíhalová

Další zprávy